База

Базата на детската градина е много голяма,отговаря на изискванията на Наредба №3. Занималните и спалните са просторни и слънчеви със самостоятелни санитарни помещения към тях. В хола се провеждат тържества и развлечения на децата,а във физкултурния салон занимания, игри,спортни танци и други.Дворът на детската градина е голям с изградени спортни площадки за всяка група и красиви съвременни съоръжения за игра на децата.

Проекти