Кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо оборудване и негодни батерии

Децата от ДГ "Слънце" се включиха активно в организираната от Община Несебър кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо оборудване и негодни батерии.Това е реализирана дейност по стартиралия проект за новата учебна година - "Природата около нас". До края на седмицата ще ти изпратя проекта,седмични програми и школите.Хубава вечер.