ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана

Тук можете да видите публичната покана Подробно .

Административни сведения за участника Свали .

Приложение 1 Свали .

Приложение 2 Свали .

Проект на договора Свали .

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА Свали .

Съобщение Свали .

Техническо предложение Свали .

Ценова оферта Свали .

Протокол на комисията 15.03.2016г. .

Отчети

Изпълнение на бюджет 2015г на ЦДГ "Слънце" Слънчев бряг към 31.12.2015г.

бюджет за 2016г на ЦДГ "Слънце" Слънчев бряг

бюджет за първото полугодие на 2016г на ЦДГ "Слънце" Слънчев бряг

Изпълнение на бюджет към 06.2016г на ЦДГ "Слънце" Слънчев бряг .

Изпълнение на бюджет към 09.2016г на ЦДГ "Слънце" Слънчев бряг .

бюджетна сметка за 2016г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг

бюджетна сметка за 2017г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг

бюджетна сметка за 2017г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг

бюджетна сметка за 2017г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/08/2017

бюджетна сметка за 2017г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2017

бюджетна сметка за 2018г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг

бюджетна сметка за 2018г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/03/2018

бюджетна сметка за 2018г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/06/2018

бюджетна сметка за 2018г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/09/2018

Договори

Договор за доставка на хр.продукти-"Марино 06" ООД

Договор за доставка на хр.продукти-"Жанет" ООД

Публична покана 23.03.2017г.

Тук можете да видите обявата Подробно .

ДЕКЛАРАЦИЯ за валидност на офертата Свали .

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП Свали .

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП Свали .

ОБЯВА .

Приложение №1 за Обособена позиция №1 Свали .

Приложение №2 за Обособена позиция №2 Свали .

теническа спецификация .

Техническо предложение Свали .

Ценова оферта Свали .

Информация за удължаване срока за получаване на оферти .

Протокол на комисията 24.04.2017г. .

Публична покана 28.04.2017г.

Тук можете да видите обявата Подробно .

ДЕКЛАРАЦИЯ за валидност на офертата Свали .

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП Свали .

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП Свали .

Приложение Свали .

теническа спецификация .

Техническо предложение Свали .

Ценова оферта Свали .

Информация за удължаване срока за получаване на оферти .

ПРОТОКОЛ 29.05.2017г. .

Публична покана 14.05.2018г.

Тук можете да видите обявата Подробно .

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ .

ДЕКЛАРАЦИЯ за валидност на офертата .

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП .

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП .

Приложение 1 .

Приложение 2 .

теническа спецификация .

Техническо предложение .

Ценова оферта .

ПРОТОКОЛ 22.05.2018г. .

Изплатени суми