База

ДГ Слънце

Детска градина "Слънце" е с подновена и модернизирана материално-техническа база. За целите и дейността си детската градина разполага с 5 просторни, светли и модернизирани занимални с прилежащи спални помещения. Всяка занималня е с отделно санитарно-хигиенно помещение, централно парно отопление, обзаведени и оборудвани с интерактивни дъски и всичко необходимо за провеждане и реализиране на възпитателно-образователния процес. Детска градина "Слънце" разполага и с широк и озеленен двор, в който се помещават площадки за игра за всяка група, оборудвани с чисто нови съоръжения за игра. Изградена е и нова интерактивна площадка по БДП. Разполага и с място за провеждане на ситуации на открито. Със средствата спечелени от конкурс на национално ниво - кампания "Чиста околна среда - 2022г" на тема "Обичам природата и аз участвам!" в двора на детската градина бе изграден ЕКО-парк. За изявите на децата детската градина разполага и с нов модерен музикален салон. Детската градина разполага и със самостоятелен кухненски блок, лекарски кабинет, физкултурен салон, достатъчен библиотечен фонд - педагогичен печат, научна литература, утвърдени учебни помагала и дидактични материали.