Проекти

Вътрешни проекти

проект-здраве 2023-2024

pic_typorgaphyпроект-здраве 2023-2024

"Природата и ние" 2021/2022 година

pic_typorgaphy"Природата и ние" 2021/2022 година

Правилата ако знам, мога да се движа сам

pic_typorgaphyВодени от чувство за отговорност и загриженост за опазване живота и здравето на децата и във връзка със задължителната програма за Безопастност на движението по пътищата на МОН, ДГ "Слънце", к.к. Сл.Бряг стартира с проект под наслов:"Правилата ако знам, мога да се движа сам"

Народното творчество - извор на красота, мъдрост и родолюбие
Ние растем здрави