Отчети за тримесечия

Отчети по тримесечия за 2024г.

бюджетна сметка за 2023г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/03/2024

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2023г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2024.

Отчети по тримесечия за 2023г.

бюджетна сметка за 2023г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2023

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2023г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2023.

Отчети по тримесечия за 2022г.

бюджетна сметка за 2022г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2022

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2022г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2022.

бюджетна сметка за 2022г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/09/2022

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2022г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/09/2022.

бюджетна сметка за 2022г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/06/2022

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2022г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/06/2022.

бюджетна сметка за 2022г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/03/2022

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2022г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/03/2022.

Отчети по тримесечия за 2021г.

бюджетна сметка за 2021г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2021

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2021г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2021.

бюджетна сметка за 2021г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/09/2021

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2021г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/09/2021.

бюджетна сметка за 2021г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/06/2021

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2021г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/06/2021.

бюджетна сметка за 2021г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/03/2021

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2021г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/03/2021.

Отчети по тримесечия за 2020г.

бюджетна сметка за 2020г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2020

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2020г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2020.

бюджетна сметка за 2020г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/09/2020

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2020г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/09/2020.

бюджетна сметка за 2020г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/06/2020

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2020г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/06/2020.

бюджетна сметка за 2020г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/03/2020

pic_typorgaphy"бюджетна сметка за 2020г на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/03/2020.

Отчети по тримесечия за 2019г.

бюджетна сметка ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2019

pic_typorgaphy"бюджетна сметка на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/12/2019.

бюджетна сметка ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/09/2019

pic_typorgaphy"бюджетна сметка на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/09/2019.

бюджетна сметка ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/06/2019

pic_typorgaphy"бюджетна сметка на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 30/06/2019.

бюджетна сметка ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/03/2019

pic_typorgaphy"бюджетна сметка на ДГ "Слънце" Слънчев бряг изпълнение към 31/03/2019.